CeramTec keramiska material

Tekniska keramer från experterna inom keramer

Idag gör avancerade keramiska material tillämpningar möjliga som igår tycktes omöjliga att åstadkomma. Tack vare deras unika materialegenskaper anses tekniska keramer vara ett vår tids mest effektiva material.

Avancerade tekniska keramer utgör grunden i CeramTecs produkter. Detta material kallas också för tekniska keramer, konstruktionskeramer eller industrikeramer. Dessa benämningar täcker många olika och delvis extremt specialiserade keramiska material med unika mekaniska, elektriska, termiska och biokemiska egenskaper och kombinationer av egenskaper.

Dessa specifika egenskaper kan utvecklas ytterligare, optimeras och passas ihop för användning i tekniska tillämpningar. Det är även möjligt att kombinera olika egenskaper. Material som dessa kan användas för att konstruera avancerade komponenter som presterar den önskade arbetsuppgiften med optimerad precision och de kan inom respektive tillämpningsområde befinna sig ljusår före konkurrerande material som metall eller plast. Komponenter tillverkade i keramiska material innebär i allt större omfattning den enda tillgängliga lösningen för tekniska utmaningar som inte kan hanteras med konventionella material.

Tekniska keramer – Materialgrupper

Tekniska keramer från CeramTec kan delas in i fyra huvudgrupper med keramiska material: silikatkeramer, oxidkeramer, icke oxidkeramer och piezokeramer. Silikatkeramer är den äldsta typen av keramiska material för tekniska tillämpningar och tillverkas huvudsakligen av naturliga råmaterial förenade med aluminium (aluminiumoxid, aluminiumsilikat). Gruppen oxidkeramer innehåller material som huvudsakligen består av metalloxider som aluminiumoxid, zirkoniumoxid, aluminiumtitanat eller dispersionskeramer. Icke oxidkeramer representerar en materialgrupp som består av keramiska material som bygger på kol, kväve och kiselföreningar som kiselkarbid, kiselnitrid och aluminiumnitrid. Piezokeramer (även kända som funktionella keramer) representerar en grupp olika material som används för att omvandla mekaniska parametrar till elektriska parametrar, eller omvänt, för att omvandla elektriska signaler till mekaniska rörelser eller vibrationer.

Tekniska keramer – Materialegenskaper

Keramiska material som används som tekniska keramer eller avancerade keramer i tekniska tillämpningar måste uppfylla extremt höga krav vad gäller deras egenskaper. Egenskapsspektrumet sträcker sig från slitage och värmemotstånd, temperatur och korrosionsmotstånd hela vägen till biologisk kompatibilitet och livsmedelskompabilitet.

 • Böjmotstånd
 • Biokompabilitet
 • Kemisk härdighet
 • Densitet och styvhet (elasticitetsmodul)
 • Tryckhållfasthet
 • Elektrisk isolering
 • Dielektrisk hållfasthet
 • Hårdhet
 • Korrosionshärdighet
 • Livsmedelskompabilitet
 • Piezoelektriska och dynamiska egenskaper
 • Temperaturhärdighet
 • Termochock- och variationsresistans
 • Metallisering (sammanfogningsteknik)
 • Nötningshärdighet
 • Värmeutvidgning
 • Värmeisolering
 • Värmeledningsförmåga

Tack vare dessa egenskaper och egenskapskombinationer kan tekniska keramer användas för en mängd olika tillämpningar inom bilindustrin, elektronik, medicinsk teknik, energi och miljö och inom generell utrustnings- och maskinteknik. CeramTecs aktuella produktportfölj innehåller mer än 10 000 olika produkter, komponenter och delar, samt ett brett spektrum med avancerade kerammaterial och CeramTecs egna utvecklingar som bygger på detta fascinerande material.

Marknader och tillämpningar för CeramTec produkter?

CeramTec avancerade keramer erbjuder så många fördelar inom en mängd olika marknader. CeramTec produkter indelade enligt marknad används inom bilindustrin, elektronik, energi och miljö, utrustnings- och maskinteknik, och medicinsk teknik.

Var kan...

… avancerade keramer finnas? Vår nya broschyr om keramer i vår värld svarar på denna fråga var tekniska keramer levererar topprestanda varje dag.

Till broschyren

Manual tekniska keramer

Kapitlen i denna manual innehåller en materialöversikt, tillverkningsprocesser, keramorienterad komponentkonstruktion och exempel på tillämpningar.

Beställ manual nu

CeramTec bilder

Utvalda CeramTec bilder med komponenter tillverkade i tekniska keramer som kan användas enligt " Creative Commons" (CC BY-ND 3.0).

Till pressområdet

Rekommenderad kontakt

Klicka på knappen "Kontakter" till höger för att visa en lista med personal och direkt ansvariga kontaktpersoner inom CeramTec Group.