Icke oxidkeramer - Aluminiumnitrid (AIN)

Keramiskt material med mycket hög värmekonduktivitet

Aluminiumnitrid (AIN) är den enda tekniska keram som uppvisar en högintressant kombination av mycket hög värmekonduktivitet och utmärkta elektriskt isolerande egenskaper.

Värt att veta:

Egenskaper hos aluminiumnitrid (AIN)

  • Mycket hög värmekonduktivitet (> 170 W/mK)
  • God elektriskt isolerande förmåga (>1.1012Ωcm)
  • Hållfasthet enligt dubbelringmetoden >320 MPa (biaxial hållfasthet)
  • Låg värmeutvidgning 4 till 6x10-6K-1 (mellan 20 och 1 000°C)
  • God metalliseringskapacitet

Detta gör aluminiumnitrid särskilt lämpat för tillämpningar inom energi och mikroelektronik. Aluminiumnitrid används exempelvis som en kretsbärare (substrat) i halvledare eller som en värmestrålare i LED-belysningsteknik eller högeffektselektronik.