Oxidkeramik - Aluminiumoxid (Al2O3)

Det mest kända oxid-keramiska materialet

Aluminoxid eller aluminiumoxid (Al2O3) i dess olika renhetsgrader används oftare än alla andra avancerade keramiska material. CeramTec erbjuder ett brett spektrum av materialtyper med olika egenskapsprofiler, vilka kan ställas in genom en målikriktad matrisdesign.

Värt att veta:

Egenskaper hos Aluminoxid/Aluminiumoxid (Al2O3)

  • Mycket bra elektrisk isolering (1x1014 till 1x1015 Ωcm)
  • Medelhög till extremt hög mekanisk hållfasthet (300 till 630 MPa)
  • Mycket hög tryckhållfasthet (2 000 till 4 000 MPa)
  • Hög hårdhet (15 til 19 GPa)
  • Medelhög värmeledningsförmåga (20 till 30 W/mK)
  • Hög korrosionshärdighet och slitstyrka
  • Goda glidegenskaper
  • Låg densitet (3,75 till 3,98 g/cm3)
  • Arbetstemperatur utan mekanisk last 1 000 till 1 500°C.
  • Bioinert och livsmedelskompatibel

Aluminiumoxid Gefügebild

Aluminiumoxid Gefügebild

Det finns både gorvkorninga och finkorninga varianter. Exempel på tillämpningar där man använder avancerade keramer med aluminiumoxid Al2O3, är extra kraftiga formverktyg, substrat och resistorkärnor inom elektronik, kakel för förslitningsskydd och ballistik, trådförare inom textilinustrin, tätningar och regulatorplattor till vattenkranar och ventiler, värmestrålare för belysningssystem, skyddsslangar i värmeprocesser eller katalysatorbärare för kemisk industri.

Produkter tillverkade i aluminumoxid (Al2O3)

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.

A· B· C· D· E· F· G· H· I· J · K· L· M· N· O· P· Q · R· S· T· U· V· W · X · Y · Z