Oxidkeramer - Aluminiumtitanat (Al2TiO5)

Ett material med utmärkt värmechockhärdighet

Den speciella egenskapen hos aluminiumtitanat (Al2TiO5) är dess utmärkta värmechockhärdighet. Komponenter som tillverkats av detta material klarar även de mest abrupta temperaturförändringarna på flera hundra grader utan att skadas, trots att de har låg hållfasthet.

Värt att veta:

Egenskaper hos aluminiutitanat (Al2TiO5)

  • Utmärkt värmechockhärdighet (0 – 1 000°C)
  • Mycket låg värmeutvidgning (<1x10-6K-1 mellan 20 och 600°C)
  • Hög värmeisolering (1,5 W/mK)
  • Låg elasticitetsmodul (17 till 20 GPa)
  • God kemisk härdighet
  • Dålig vätbarhet med smälta metaller

Oxidkeramik – Aluminiumtitanat

Den goda värmechockhärdigheten är ett resultat av den mycket låga värmeutvidgningen och ett viss mått av porösitet i mikrostrukturen. Det keramiska materialets dåliga vätbarhet med smälta metaller gör det även idealiskt för användning inom gjutteknik och metallurgisk smältning.

Produkter tillverkade i aluminumtitanat (Al2TiO5)

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.