Oxidkeramer - Blandkeramer/Dispersionskeramer

Materialsammansärrningar för att
förbättra egenskaper

Oxid-blandkeramer eller dispersionskeramer är utvecklingar av material som bygger på blandningar av olika grundläggande typer av keramiska material som är särskilt konstruerade för att förbättra och optimera vissa egenskaper.

Oxidkeramik – Misch-/Dispersionskeramik

Värt att veta:

Exempel på egenskaper hos en blandad oxidkeramik

  • Styrka upp till 1 350 MPa.
  • Weibull-moduler upp till 14 (ett mått på materialtillförlitlighet)
  • Tryckhållfasthet upp till 4 700 MPa
  • Brottseghet: 6,4 MPam1/2
  • Vickershårdhet HV1: 17 GPa

Exempel på detta innefattar aluminoxid-seghärdad zirkonium (ATZ) och zirkonium-seghärdad aluminoxid (ZTA). En positiv effekt av att armera en oxid med en annan är de hållfasthetsegenskaper som kan uppnås. Det finns ZTA material som kan uppnå en böjhållfasthet på 1 350 MPa och en tyckhållfasthet på över 4 700 MPa. Dessa material används i komponenter som kräver maximal tillförlitlighet, t.ex. komponenter som används i kulor i höftleder och skålinsatser för ortopediska och antroplastiska tillämpningar. Ceram Tecs BIOLOX®delta-material är en dispersionskeram av denna typ och har utvecklats särskilt för byte av leder.

Produkter tillverkade i CeramTec blandade keramer/Dispersionskeramer

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.