Icke oxidkeramer - Kiselkarbid (SiSiC/SSiC)

Ett keramiskt material som är hårt som diamant

Kiselkarbid beter sig nästan som en diamant. Det är inte bara det lättaste utan även det hårdaste keramiska materialet och har en utmärkt värmekonduktivitet, låg värmeutvidgning och är mycket härdig mot syra och lut.

Nichtoxidkeramik – Siliziumkarbid

Värt att veta:

Egenskaper hos kiselkarbid (SSi/SiSiC)

 • Låg densitet (3,07 till 3,15 g/cm3)
 • Hög hårdhet (HV10 ≥ 22 GPa)
 • Hög elasticitetsmodul (380 till 430 MPa)
 • Hög värmelednigsförmåga (120 till 200 W/mK)
 • Låg koefficient för längdutvidgning
  ((3,6 till 4,1x10-6/K vid 20 till 400°C)
 • Maximal arbetstemperatur för SSiC under inert gas: 1 800°C
 • Utmärkt värmechockbeständighet hos SiSiC: ΔT 1 100 K
 • Eroderbar
 • Korrosionshärdig och motståndskraftig vid höga temperaturer
 • Toxikologiskt säker
 • Goda glidegenskaper

Hos kiselkarbid-keramer förblir materialegenskaperna konstanta upp till temperaturer över 1 400°C. Den höga elasticitetsmodulen >400 GPa säkerställer utmärkt dimensionsstabilitet. Dessa materialegenskaper gör kiselkarbid särskilt lämpat för användning som konstruktionsmaterial. Kiselkarbid klarar korrosion, slitaget och erosion lika överlägset som det tål friktionsnötning. Komponenter med kiselkarabid används till exempel i kemiska fabriker, inom träindustrin, i expanderare och extrudrar eller som munstrycken.

ʺVarianterna SSiC (sintrad kiselkarbid) och SiSiC (kiselinfiltrerad kiselkarbid) är välkända. Den senare är särskilt lämplig för produktion av komplicerade komponenter i stora volymer".

 
Kiselkarbid är toxiologiskt säkert och kan användas inom livsmedelsindustrin. Ett annat typiskt användingsområde för komponenter av kiselkarbid är dynamisk tätningsteknik där man använder friktionslager och mekaniska tätningar, till exempel pumpar och drivsystem. Jämfört med metaller innebär kiselkarbid ekonomiska lösningar med längre verktygshållbarhet när de används tillsammans med aggressiva, mycket varma medier. Kiselkarbidkeramer även idealiska att använda för krävande förhållanden inom ballistik, kemisk industri, energiteknik, papperstillverkning och som komponenter i rörsystem.

Produkter tillverkade i kiselkarbid (SiSiC/SSiC)

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.