Metall-matris komposit (MMC)

Metall/keramkompositer i lättmetallkonstruktioner

Bredden av tillämpningar för höghållfasta lättmetallkomponenter - framför allt aluminium, men även magnesium och titan - växer ständigt. Argumentet för att använda lättmetaller inom bilindustrin är att reducera vikten och i slutändan sänka bränsleförbrukningen och utsläppen.

Värt att veta:

Exempel på egenskaper hos CeramTecs metall/keramkomposit AO-403

  • Metallegering 60 Vol.-% AlSi9MgMn
  • Keram 40 Vol.-% Al2O3
  • Densitet 3,21 g/cm3
  • Böjhållfasthet 550 till 620 MPa
  • Draghållfasthet 380 till 460 MPa
  • Brottlast ca 0,5%

"Lättmetallkonstruktioner når dock sina gränser inom områden där de måste motstå hög tribologisk, mekanisk belastning eller värmebelastning. Dessa svagheter kan åtgärdas samtidigt som man kan behålla en låg komponentvikt genom målinriktad och i vissa fall partiell förstärkning av metallen med keramiska partiklar. Typen av keramiska partiklar, deras storlek och volymfraktioner kan varieras. Målet för den tekniska och applikationsspecifika strukturdesignen hos sådana keramiska material omfattar:"

  • Öka mekanisk hållfasthet
  • Påverka friktion och slitage (tribologi)
  • Påverka värmeutvidgning
  • Förbättra värmehållfasthet

Exempel på applikationer för metall/keramkompositer (även kallade metall-matriskompisiter, MMC) är cylinderfoder i motorer (tribologi), väggar i kolvspår (tribologi), fästplattor för bromsklossar (vikt), lager (värmeutvidgning), bromsskivor (tribologi), sportartiklar eller värmestrålare inom elektronisk utrustning.

Produkter tillverkade i Metal Matrix Composite (MMC)

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.