Konstruktioner med piezokeramer

Mångsidigt användbar design för piezokeramiska komponenter

Tillämpningarna för piezokeramiska komponenter och material med exakt avpassning för någon specifik applikation är lika varierande som de alternativ som finns tillgängliga för deras konstruktion.

Piezokeramiska komponenter

Manöverorgan

Piezokeramisk tejp

Former Typiska dimensioner1)

1) Referensvärden som kan vara högre eller lägre beroende på kundspecifikationer. Extremvärden kan inte kombineras.

2) I vissa resonanstillämpningar har det blivit en standardpraxis att specificera resonansfrekvensen (definieras via frekvenskonstanten) istället för en mekanisk dimension.
Exempel: Skiva gjord i SONOX® P4 Ø 20 mm ± 0,2 mm x 1 MHz ± 10 %. 1 MHz är resonansfrekvensen hos tjockleksoscillationen hos skivan, jämfört med en skictjocklek på ca 1 mm.

Ringar och skivor Diameter
Tjocklek
5 mm – 120 mm
0,2 – 30 mm
Cylindrar Diameter
Höjd
5 mm – 120 mm
< 30 mm
Rektangulära skivor Längd
Bredd
Höjd
3 mm – 120 mm
2 mm – 120 mm
0,2 mm – 30 mm
Monolitiska manöverorgan med flera skikt Längd
Bredd
Höjd
Antal keramiska skikt
5 mm – 10 mm
2 mm – 10 mm
10 mm – 40 mm
100 – 400
Halvrunda kroppar Radie upp till ca 25 mm
Standardtoleranser ± 1 % av respektive dimension
± 0,05 mm tjckocklekstolerans på slipade produkter
± 0,1 mm på obearbetade produkter som inte överskrider en tjocklek på 10 mm
± 10 % vid specificerad resonansfrekvens2)