Piezokeramer SONOX® P-material

Avancerade keramiska material för piezotillämpningar

Med sina olika egenskaper och applikationsalternativ är piezokeramiska material av märket SONOX® P syonyma med högsta effektivitet och och maximal tillförlitlighet inom området sensorer, manöverorgan och transduktorer.

CeramTec har utvecklat SONOX® P högpresterande material för användning i piezotillämpningar, eftersom piezokeramiska komponenter ibland exponeras för höga belastningar och ändå måste uppfylla sina funktionern med maximal tillförlitlighet. Piezokeramiska material klassificeras dels enligt sin kemiska sammansättning och dels enligt de specifika applikationsvillkoren. Förutom de typiska parametrarna omfattar urvalskriterierna uppträdande under stora elektriska och mekaniska belastningar. CeramTec indelar SONOX® P-material i följande kategorier:

Typiska applikationer Standardmaterial
Ultraljudsrengöring
Sonarteknik
SONOX® P4
Sensorteknik
Materialprovning
Medicinsk diagnostik
och terapi
SONOX® P5
SONOX® P502
SONOX® P504
SONOX® P508
Ultraljudsbearbetning
(svetsning, svarvning)
SONOX® P8
Manöverorgan
Piezoelektriska generatorer
SONOX® P505
SONOX® P53

Material för krafttransduktorer:
SONOX® P4 och SONOX® P8

 • Låg diekekdtisk förlust
 • Dielektricitetskonstant mellan 900 och 1 400
 • Höga Q-värden i området mellan 500 och 2 000
 • Hög Curie-temperatur
 • Hög koercitivitet

Dessa material klarar både hög elektrisk drivspänning och intensiv mekanisk (tryck)-belastning. Material av den här typen är särskilt väl lämpade för högpresterande ultraljudstillämpningar ioner inom ett intervall från 20 kHz till flera MHz.

Material för sensorer:
SONOX® P5, SONOX® P502, SONOX® P504 och SONOX® P508

 • Dielektricitetskonstant mellan 1 000 och 2 000
 • Hög piezoelektrisk aktivitet (d33 ≥ 400 * 10-12 C/N)
 • Låga Q-värden(≤100)

Sensortillämpningar är vanligtvis kombinerade system i vilka piezokeramer används omvänt som ultraljudsomvandlare och som mottagare. SONOX® P502 och SONOX® P504 är speciellt utvecklade material med ett stort mått termisk och temporal stabilitet. Detta gör dem idealiska för fordonstillämpningar inom området från -40º till +160º Celsius.

Material för manöverorgan:
SONOX® P505 och SONOX® P53

 • Mycket hög utvidgning (1,4–1,7‰)

Förutom torrpressning kan båda materialen framställas i form av keramiskt band med skikttjockleckar från 30 μm till 300 μm. SONOX® P53 är optimerad för separat inställningsteknik, SONOX® P505 för monolitisk flerlagerteknik.

Material för tändgaser:
SONOX® P41 och SONOX® P5

 • SONOX® P41: Användning som presständare
 • SONOX® P5: Användnig som tändare av stöttyp

Slipning av front- och ändytorna hos cylindrar möjliggör parallellitet < 15 μm.

Speciella material:
SONOX® P6, SONOX® P51 och SONOX® P1 LF

 • SONOX® P6: Lämpliga för högtemperaturtillämpningar upp till 200°C
 • SONOX® P51: Mycket tunn design med hög piezoelektrisk aktivitet (d33 > 500 pC/N)
 • SONOX® P1 LF: Blyfria piezokeramiska material

Andra material kan levereras på förfrågan.

Anteckning om RoHS-direktivet - Återvinning av piezokeramiska komponenter

RoHS: Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Detta direktiv beskriver undvikande av farliga eller skadliga substanser i elektrisk eller elektronisk utrustning. "The Multifunctional Ceramics Division" (ung. Avdelningen för multifunktionella keramer) tillverkar och saluför keramiska komponenter och omfattas därmed inte direkt av detta direktiv, men det kan angå våra kunder. Piezokeramiska komponenter består huvudskligen av blyföreningar t.ex. blyzirkonat och blytitanat. Detta kan tyvärr inte undvikas, vilket EU-kommissionen också har kommit fram till. Elektriska komponenter som innehållar bly i en keramisk matrisförening är därför undantagna från begränsningen i direktivet om uttjänta fordon.

Trots detta och just därför vill vi bistå våra kunder i den här frågan: CeramTec erbjuder sig att återta piezokeramiska komponenter och bortskaffa eller återvinna dem på ett miljöanpassat sätt. Förutsättningen är att piezokeramerna returneras utan främmande komponenter (t.ex. inte i ett hölje eller en gjutform). Kontakta oss om du är intresserad av att återvinna piezokeramiska komponenter. Vi ser fram emot att få komma med ett anbud.

Ytterligare ett steg mot konformitet med RoHS-direktivet är att CeramTec har utvetklat SONOX® P1 LF, ett speciellt blyfritt piezikeramiskt material.