Oxidkeramer - Silikatkeramer

De traditionella keramiska materialen.

Den tidiga utvecklingen inom området tekniska keramer inleddes med användning av silikatkeramer för elektrisk isolering. Silikatkeramer framställs till största delen av naturliga råmaterial.

Värt att veta:

Silikatkeramer, egenskaper

 • Mycket god elektrisk isolering(1x1010 till 1x1013 Ωcm)
 • Minimal till måttlig linjär expansion
  (0,4x10-6K-1 till 6x10-6K-1)
 • Utmärkt värmechockbeständighet (250 till 610K)
 • Låg värmeledningsförmåga (2 till 4 W/mK)
 • Böjhållfasthet från 80 till 180 MPa

Många olika typer av flerfaskeramer med olika egenskaper kan produceras genom att man varierar typen och mängden råmaterial. Silikatkeramerna omfattar:

 • Porslin: Alkali-aluminium-silikater
  (Typ C140)
 • Stetatiter: Magnesiumsilikater
  (Typ C221, 230)
 • Cordierites: Alkaliska jordarts - siliciumsilikater
  (Typ C410, C520, C530)
 • Mulliter: Aluminoxid-kiseloxid-kompositioner
  (Typ C610, C620/C780)

Silikatkeramiska komponenter används inom elektronik och elektroteknik som isolering i säkringar, strömbrytare, termostater och inom belysningsteknik. Silikatkeramernas förmåga att tillhandahålla värmeisolering används också inom upphettnings-, miljö,- och värmeteknik. Porösa komponenter produceras för emittering av dofter och insekticider och som bärare av olika katalysatorer i olika laboratoreitillämpningar. Precisionskomponenter för användning vid mätteknik och produkter för laboratorieanvändning och blandade medium avrundar CeramTecs urval av silikatkeramiska produkter.