Oxidkeramer - Zirkoniumoxid (ZrO2)

Universalmaterial för konstruktioner

Till skillnad från andra keramiska material är zirkoniumoxid (ZrO2 - även känt under namnet zirkonoxid) ett material med mycket hög härdighet mot sprickpropagering. Zirkoniumoxidkeramer har även en mycket hög värmeutvidgning och materialet är därför ofta förstahandsvalet när man vill sammanfoga keramer och stål.

Värt att veta:

Egenskaper hos zirkoniumoxid (ZrO2)

  • Hög värmeutvidgning (α=11 x 10-6/K, liknar värmeutvidgningen hos många ståltyper)
  • Utmärkt värmeisolering/låg värmekonduktivitet (2,5 till 3 W/mK)
  • Mycket hög härdighet mot sprickpropagering, hög brottseghet (6,5 till 8 MPam1/2)
  • Förmåga att leda syrejoner (används för mätning av syredeltryck i lambdasonder)

En annan enastående kombination av egenskaper är mycket låg värmekonduktivitet och hög hållfasthet. Dessutom kan vissa typer av zirkoniumoxidkeramer leda syrejoner. Komponenter tillverkade i detta material är betydligt dyrare än komponenter gjorda av aluminioxidkeramer. Zirkoiniumoxidkeramer används bland annat som verktyg för trådformning, som hjälpmedel i svetsprocesser, som material för kronor och bryggor inom dentaltekniken, som isoleringsringar i värmeprocesser och syremätningsceller i lambdasonder.

Produkter tillverkade i zirkoniumoxid (ZrO2)

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.