CeramTec Scandinavia

Skandinaviska Försäljningskontor

Adress
Klippan 1J
41451 Göteborg
Sverige
Webbplats

Dina kontakter

I tabellen nedan finns namn på kontaktpersoner och deras respektive ansvarsområden.

Kontaktperson Ansvarsområde

Mr. Anders Hedlund
General Manager
E-post

Mr. Michael Lidholm
Sales Manager
E-post

SPK® Cutting Tools

Mrs. Birgitta Evertsson
Customer Services and Sales
E-post