Tekniska keramer i fordons- och bilteknik

Avancerade keramer inom bilindustrin

CeramTecs avancerade keramer har en avgörande roll för att öka säkerhet, kostnadseffektivitet och komfort inom fordons- och biltekniken.

Advanced Ceramics in the Automotive Industry

Piezokeramiska komponenter fungerar som sensorer för elektroniska styrsystem och förser dem med information om fordonets tysta motordrift, position och riktningsändringar. Elektroniska komponenter baserade på keramiska substrat reagerar på denna information och reglerar motorhantering, säkerhetssystem, t.ex. ABS och ASR, och löser ut airbagen om det blir nödvändigt. Värmebeständiga keramiska delar i motorer, t.ex. ventilkomponenter, stöd i vevaxelhus och komponenter för vatten- och bränslepumpar säkerställer ökad effektivitet, minskad förslitning, och lägre buller. Keram-metall-kompositer öppnar en ny värld av möjligheter för lättmetallkonstruktioner. Moderna halogen-, xenon- eller LED-belysningssystem med keramiska komponenter förbättrar synfältet avsevärt och keramiska pansar-komponenter som konstruerats för ballistiskt fordonsskydd åstadkommer nödvändig säkerhet för militär- och räddningsfordon. Användning av SPK® keramiska skärmaterial och precisionsverktyg inom bilindustrin säkerställer effektiv framställning av fordonskomponenter som tillverkas av gjutjärn eller härdat stål.

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.

A· B · C· D· E· F· G · H· I· J · K· L· M· N· O· P· Q · R· S· T· U· V· W · X · Y · Z