Tekniska keramer inom energiförsörjning och miljöteknik

Avancerade keramer inom energi- och miljöteknik

Keramiska material möjligör säker processtyrning med låg förslitning, minskar utsläpp och säkerställer effektiv användning av resurser inom många områden för energiförsörjning och miljöteknik.

Technical Ceramics in Energy Supply and Environmental Technology

Fantastisk nötnings-, temperatur- och korrosionshärdighet på hög nivå gör avancerade keramer till ett intressant alternativ till andra material överallt där slipande material förflyttas, transporteras, slipas eller blandas och där kraven på förslitningsskydd och korrosionsskydd är höga. CeramTecs keramiska komponenter säkerställer lång livslängd hos delar som utsätts för hög belastning vid transport av råmaterial, mineral och resurser eller inom miljöteknik - till exempel inom vattenrening eller vattenåtervinning samt inom hantering och återvinning av sopor. Keramiska material kan motstå extrema temperaturer och mekanisk belastning i tillämpningar för att generera energi i kraftverksmotorer och turbiner eller i system för fotovoltaik, omvandling av solvärmeenergi, vind- och vattenkraft. Tekniska keramer säkerställer förbättrad kapacitet hos anläggningar och miljövänlig, effektiv användning av resurser inom energidistribution och energiförsörjning från både konventionella ooch förnybara energikällor. SPK® keramiska skärmaterial och verktyg för metallbearbetning är det perfekta valet för effektiv bearbetning av komponenter av gjutjärn eller härdat stål som används i energi- eller miljötillämpningar.

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.

A· B· C· D· E· F· G· H· I· J · K· L· M· N· O· P· Q · R· S· T· U· V· W · X · Y · Z