Tekniska keramer inom endoprotetik och medicinsk utrustning

Avancerade keramer inom medicinsk teknik

CeramTecs BIOLOX® biokeramer används inom ortopedi med goda resultat och hjälper till att bibehålla och öka livskvalitet med impantatkomponenter för konstgjorda höft- och knäleder.

Advanced Ceramics in Medical Technology

Tack vare biokompatibla och nötningshärdiga avancerade keramer kan läkare ge sina patienter en optimal vård och hjälpa dem att bemästra vardagens utmaningar på nytt. Varje minut står en läkare någonstans i världen beredd att operera in en ny höftled med CeramTec BIOLOX®-komponenter. CeramTecs avancerade keramer används i alla typer av medicinska enheter och system, t.ex. litotroptrar, enheter för ultraljudsrengöring eller i dentalprodukter inom området för dentalkeramer.

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.

A· B· C · D· E· F· G · H· I· J · K· L· M· N· O · P· Q · R · S· T· U· V · W · X · Y · Z