CeramTecs Skandinaviska Försäljningskontor

CeramTec i Skandinavien – Avancerade keramer för den skandinaviska marknaden

CeramTecs Skandinaviska Försäljningskontor ingår i den internationella CeramTec-koncernen och företräder varumärket CeramTec, som ständigt gör nya landvinningar inom området avancerade keramer. CeramTec-koncernen vill på detta sätt hävda sin ställning som "The Ceramic Experts" och sin passion för avancerade keramiska material, på den skandinaviska marknaden.

Pumps and Pump Casing Applications – Ceramic Sealing Technology in Automotive Engineering

CeramTecs Skandinaviska Försäljningskontor i Göteborg i Sverige är en försäljningsorganisation för CeramTec-koncernen. Vi levererar avancerade keramiska komponenter för bilindustri- och elektronikbranschen samt för byggnads- och anläggningssektorerna. CeramTec Scandinavia vill tillmötesgå den skandinaviska efterfrågan på tekniska keramiska komponenter. Vi har full tillgång till samtliga tekniska keramiska produkter som tillverkas med högsta internationella kvalitetsstandard av CeramTecs globala produktionsanläggningar och avdelningar.

Avancerade keramer från CeramTec – i egenskap av internationell tillverkare och leverantör – används inom bilindustrin, inom elektronik, energi- och miljöteknik, utrustning, maskinteknik, och medicinsk teknik och för många andra tillämpningar. Att på rätt sätt välja ut vilket keramiskt material som behövs, ställa in och anpassa avancerade keramer för att uppfylla de olika kraven inom tillämpningsområdet, och på ett optimalt sätt konstruera och tillverka delar och komponenter för att dra nytta av keramernas speciella materialegenskaper är kärnkompetensen för keramexperter och specialister inom CeramTec gruppen.

"CeramTec koncernen är en av världens ledande tillverkare av tekniska keramer och är specialiserad på utveckling, framställning och leverans av delar, komponenter och produkter tillverkade av keramiska material."

Med mer än 3,500 anställda och produktionsanläggningar och dotterbolag i Europa, Amerika och Asien är CeramTec som tillverkare och leverantör representerat över hela världen.

Vårt uppdrag

CeramTec koncernens mål är att uppnå en lönsam tillväxt och att bli världsledande. Vi betraktar förvaltning som hörnstenen i vår affärsverksamhet. Vårt mål är att vara lönsammma och att samtidigt spara energi och skydda naturresurser.

Läs mer

Kvalitet

CeramTecs åtagande avseende kvalitet är en oskiljaktig del i företagets förvaltningspolicy – utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som framställts kostnadseffektivt av högutvecklade keramiska material är en garanti för hög kvalitet, säkerhet och miljöengagemang.

Läs mer

En spännande värld med avancerade keramer från CeramTec i sociala medier

Upptäck en spännande värld full av avancerade keramer från CeramTec i sociala medier och håll dig uppdaterad om nyheter, mässor, evenemang och uppdateringar om vår webbplats.

LinkedIn

CeramTec Profile

Wikipedia

CeramTec Profile