Produkter, lösningar och tjänster baserade på keramiska material.

CeramTec avancerade keramer: Förteckning enligt marknad

CeramTecs avancerade keramer ger många fördelar inom många olika användningsområden och inom ett brett spektrum av marknader. CeramTec produkter förtecknade efter marknad: Fordons- och bilteknik, Elektronik, Energi och miljö, Utrustnings- och maskinteknik, och Medicinsk teknik.

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.

Bilindustri

CeramTec avancerade keramer har en viktig uppgift när det gäller att förbättra säkerhet, kostnadseffektivitet och komfort inom fordons- och bilindustrin.

Elektronik

Keramiska substrat, kretsbärare, kärnmaterial och många andra komponenter används inom hela elektronikindustrin.

Energi och miljö

Inom energi- och miljötillämpninger möjliggör keramiska material processtyrning med låg förslitning, minskar emissioner och säkerställer effektiv resursanvändning.

Urtustning och maskinteknik

Tack vare sin nötningshärdighet, temperaturokänslighet och korrosionshärdighet är tekniska keramer från CeramTec ett starkt alternativ till andra material inom utrustning, maskinteknik och anläggningsplanering.