Produkter, lösningar och service som bygger på keramiska material

CeramTec avancerade keramer:
Sorterade enligt material

CeramTec material med deras unika kombinationer av mekaniska, elektriska, termiska och biokemiska egenskaper utgör grunden i vårt omfattande produktutbud.

De produktbeskrivningar som följer länkarna på den här sidan tar dig till den engelska versionen av CeramTecs internationella webbplats.

Oxidkeramer

Aluminoxid (Al2O3)

Det mest kända oxidkeramiska materialet

Ickeoxidkeramer

Keramisk komposit